Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

CONVOCATORIA DE ELECCIONES FVA/EAF-KO HAUTESKUNDERIAREN DEIALDIA 

CENSOS (CLUBES, ATLETAS, ENTRENADORES/AS, JUECES/JUEZAS) 

Erroldak (klubak, atletak, entrenatzaileak, epaileak)

Debido a la ley de protección de datos los censos se podrán consultar en las Federaciones Territoriales y la FVA

Datuak babesteko legea dela eta, erroldak lurralde-federazioetan eta EAF-an kontsultatu ahal izango dira.

Calendario Electoral/Hauteskundeko egutegia

 

Acta primera - Junta Electoral/hauteskunde Batzordearen lehenengo akta

Acta segunda - Junta Electoral/hauteskunde Batzordearen bigarren akta

Acta tercera - Junta Electoral/hauteskunde batzordearen hirugarren akta