Euskadiko Atletismo Federazioa

Federación Vasca De Atletismo

Benicassim-era joateko autobusaren ordutegia:

06//2015

Irteera:      06:30 Pista de Atletismo Artunduaga

                07:45  Pio XII Plaza, Donostia, Gipuzkoa

                08:50 Área de Servicio Zuasti (Irurtzun)

 

Mesedez, Puntualtasuna eskatzen da.

GAI-ZERRENDA:

 

1.     Epaile bakarraren izenpena

2.     Espainako krosaren selekzioarekin sortutako egoeraren azterketa

3.     Entrenatzaileen baremoarekin sortutako egoeraren azterketa.

4.     Atleten proposameraren azterketa

5.     Galde-eskeak

 

ORDEN DEL DÍA:

 

1.     Nombramiento del Juez Único

2.     Estudio de la situación surgida en la selección de cross del Cto de España

3.     Estudio de la situación surgida con el baremo de entrenadores

4.     Estudio de la propuesta de atletas

5.     Ruegos y preguntas